Środowisko do testowania oprogramowania obiektowego TOSTER
( The Object-oriented Software Testing EnviRonment )

 

 
Strona główna
Ogólna koncepcja
Proces testowania
Implementacja
Środowiska
Metody testowania
English

Proces testowania

TOSTER pozwala realizować testowanie określane jako black-box - podstawową jednostką testowania jest klasa którą charakteryzuje zbiór komunikatów dla niej dostępnych oraz zbiór jej atrybutów. Proces testowania składa się z następujących kroków:

a) przygotowanie projektu testowania: import informacji z modelu CASE oraz  plików źródłowych, wykonanie odwzorowań zawartości plików na diagramy i odwrotnie( automatyczne oraz "ręczne")

b) interakcyjne wprowadzenie dodatkowych informacji charakterystycznych dla danej metody testowania: TOSTER udostępnia graficzny inferfejs pozwalający na wprowadzanie takiej informacji; dodatkowo informacje te mogą pochodzić z modelu CASE (DFT)

c) przygotowanie plików źródłowych do kompilacji: TOSTER udostępnia mechanizm modyfikowania kodu źródłowego w językach C++ i JAVA oraz definiuje interfejs który pozwala na wykonanie takich modyfikacji w plikach źródłowych zapisanych w innych językach programowania

d) kompilacja testowanego programu

e) uruchomienie testowanego programu

f) prezentacja wyników testowania

 

 

Copyright © 1999-2000 Artur Lasota Sebastian Nowak All Rights Reserved

SourceForge Logo