Środowisko do testowania oprogramowania obiektowego TOSTER
( The Object-oriented Software Testing EnviRonment )

 

 
Strona główna
Ogólna koncepcja
Proces testowania
Implementacja
Środowiska
Metody testowania
English

Ogólna koncepcja

Środowisko TOSTER jest systemem który udostępnienia zbiór narzędzi pozwalających na implementację metod testowania oprogramowania obiektowego. Dowolna metoda testowania, która bazuje na diagramach UML oraz kodzie źródłowym oprogramowania może zostać w prosty sposób zaimplementowana jako moduł systemu TOSTER. Samo środowisko udostępnia takie mechanizmy jak transfer informacji z diagramów UML, odwzorowanie tej informacji na kod źródłowy, modyfikowanie kodu źródłowego, uruchamianie testowanej aplikacji oraz prezentacja wyników. TOSTER pozwala również na realizację idei DFT (design for testability) poprzez mechanizm transferu pewnych charakterystycznych dla danej metody testowania informacji z modelu CASE.

 

 

Copyright © 1999-2000 Artur Lasota Sebastian Nowak All Rights Reserved

SourceForge Logo