Środowisko do testowania oprogramowania obiektowego TOSTER
( The Object-oriented Software Testing EnviRonment )

 

 
Strona główna
Ogólna koncepcja
Proces testowania
Implementacja
Środowiska
Metody testowania
English

Implementacja środowiska

Środowisko TOSTER zostało zaimplementowane w języku JAVA jako aplikacja wykorzystująca bibliotekę SWING do realizacji interfejsu użytkownika. Transfer informacji z modelu CASE odbywa się poprzez plik w formacie XML którego struktura wzorowana była na standardzie XMI (XML Metamodel Interchange Formar). Plik ten generowany jest przez skrypt napisany dla systemu Paradigm PLUS. Metody testowania dołączane są do systemu jako klasy napisane w języku JAVA będące specjalizacjami klasy TestMethod.

 

 

Copyright © 1999-2000 Artur Lasota Sebastian Nowak All Rights Reserved

SourceForge Logo